Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου :

στο τηλέφωνο :+30-2271027014

και  στο Κινητό: +30- 6942234122

και με e- mail: nmarag1@gmail.com

Διεύθυνση 

Αντωνίου Πατρώνα 3 

82100 Χίος